VALIDACIÓ

La Revisió de l'Accessibilitat de la pàgina web d'ALEX PROS AUTOS, S.L. (www.automovilespros.com) és el resultat de la implantació, amb la major correcció possible atenent la tecnologia emprada, de la normativa WCAG 2.1 en matèria daccessibilitat i dacord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022. Resultat de la validació manual: Parcialment conforme

ACCÉS ALS ENLLAÇOS, DESACTIVACIÓ D'ANIMACIONS I CONTROL SOBRE LA MIDA DEL TEXT

L'ordre de tabulació (Tecla: [pestanya]) dels enllaços s'han establert amb ordre coherent per facilitar el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda. En aquesta web es respecta la preferència de “propietat de moviment reduït” que pot establir un usuari. Si un usuari ha definit alguna de les opcions següents, els efectes de moviment es desactivaran per a aquest usuari: Mac: “Preferencias del Sistema > Accesibilidad > Pantalla” y marca/desmarca la casilla de “Reduce el movimiento” iOS: “Configuración > accesibilidad general >” y activar /desactivar “Reducir movimiento” Windows 10: “Configuración > facilidad de acceso > visualización > simplificar y personalizar Windows” Para facilitar la lectura de los contenidos de la web a personas con poca visibilidad, la web d'ALEX PROS AUTOS, S.L. està preparada perquè els usuaris puguin ajustar el text a la mesura que els resulti més còmode per a la lectura.

Depenent de l'explorador utilitzat el procediment per això pot variar:

Mozilla Firefox

Incrementar la mida de la pàgina: Per Menú: Ver > Tamaño de la página > Aumenta Por teclado: [control] + Reduir la mida del text: Per Menú: Ver > Tamaño de la página > Reduce Por teclado: [control] – Tornar a la mida normal: Per Menú: Ver > Tamaño de la página > Restablece Por teclado: [control] 0

Microsoft Edge i Google Chrome

A través del menú: Zoom + 100% – Mitjançant el teclat i el ratolí: Incrementar la mida del text [control] Reduir la mida del text [control] Si sorgís algun problema en l'accés als continguts o se'ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se'ns pot enviar a través de l'adreça de correu electrònic: gestoriamas@gestoriamas.cat

Vols més informació?

Tenim una gran llista de vehicles moderns i clàssics tant en categories seminovas com usades.