Per donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ALEX PROS AUTOS, S.L.

Domicili Social: C/ Rafael de Casanovas 2, 08250, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

NIF:B63333306
telèfon: 938 764 606

Correu electrònic: automovilespros@hotmail.com

Web: www.automovilespros.com

Dades registrals: T 36021 , F 210, S 8, H B 274409, I/A 8 (29/12/2022)

1.- OBJECTE

ALEX PROS AUTOS, S.L. (Des d'ara també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula lús del lloc web www.gestoriamas.cat, amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, ALEX PROS AUTOS, S.L. facilita als usuaris l'accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper dusuari (en endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web perquè aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la web.

L´ús de la web d´ALEX PROS AUTOS, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d'Usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, ALEX PROS AUTOS, S.L. condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a ALEX PROS AUTOS, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

2.4. Menors d'edat.

Per a l'ús dels serveis, els menors han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte de la web.

L'Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecàrrega, deteriorar o impedir l'ús normal d'equips o documents informàtics, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

sigui contrària, menyspreeu o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violents o, en general, contràries a la llei, a la moral i l'ordre públic;
indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, carrera, religió, creences, edat o condició;
sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, ones, o circumstàncies similars que facin impossible l'accés a la pàgina web.

ALEX PROS AUTOS, S.L. no atorga cap garantia ni se'n fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, per tal de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les galetes per demanar informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (ENLLAÇOS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d'afiliats i / o de tercers llocs web.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d'informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, ALEX PROS AUTOS, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l'experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

ALEX PROS AUTOS, S.L. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l'anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, l'internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que lusuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible daquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l'administrador del lloc web.

No obstant això, ALEX PROS AUTOS, S.L. us informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona i ALEX PROS AUTOS, S.L. no tindrà cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l'usuari i els anunciants o tercers contactades a través d'aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està compromès profundament amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotip, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotip, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Vols més informació?

Tenim una gran llista de vehicles moderns i clàssics tant en categories seminovas com usades.