INTRODUCCIÓ:

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o prèvia autorització prèvia; i mai utilitzarem les vostres dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de forma regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: ALEX PROS AUTOS, S.L. (el prestador, d'ara endavant)

NIF: B63333306

Adreça postal: C/Rafael de Casanovas 2, 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Correu electrònic: automovilespros@hotmail.com

ALEX PROS AUTOS, S.L, com a responsable del lloc web, de conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat són les següents:

Formularis de contacte i/o requeriment de la informació:
Dades requerides: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, empresa
Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari.
Legitimació: Consentiment de l'Usuari
Formulari de registre:
Dades requerides: particular o empresa, nom, correu electrònic, telèfon (opcional)
Finalitat: per la creació d'un compte d'usuari en els casos en què l'usuari sigui prèviament client i l'alta la gestioni el prestador.
Legitimació: Consentiment de l'Usuari
Què tal: A l'apartat WhatsApp de la present política se'n detalla l'ús.
Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de ALEX PROS AUTOS, S.L.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baix” a l'email ressenyat a dalt.

D'acord amb la LSSICE, ALEX PROS AUTOS, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

ALEX PROS AUTOS, S.L. únicament facilitarà informació a les forces i els cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d'aquest lloc web serà allotjada als servidors d'ALEX PROS AUTOS, S.L., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat està regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant d'ALEX PROS AUTOS, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a automovilespros@hotmail.com, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

DRETS:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lació: permet suprimir dades inadequades o excessives.
Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s'hi cessi.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, impediments de sentit.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, pèrdua, robo, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en arxius, Programari, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

LLENGUATGE

L'idioma principal aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que ALEX PROS AUTOS, S.L. pot tenir presència a xarxes socials ara o en un futur. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'ALEX PROS AUTOS, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ALEX PROS AUTOS, S.L. tractarà les seves dades per tal d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins de la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ALEX PROS AUTOS, S.L. considereu inadequats.
I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, ALEX PROS AUTOS, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si cuc. remet informació personal a través de la xarxa social, ALEX PROS AUTOS, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma ia l'usuari, en cas de voler conèixer-les, heu de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

QUÈ TAL

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que facin una consulta a través de WhatsApp de MILLORAR ALEX PROS AUTOS, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives d'accés que pertanyin a l'aplicació que siguin procedents en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari ALEX PROS AUTOS, S.L., tractarà les vostres dades per tal d'administrar correctament la vostra consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat tècniques del qual asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la vostra informació, segons indica la seva pròpia política de privadesa. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les vostres dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s'han obtingut i, una vegada ja no siguin necessaris, es mantindran degudament bloquejats, arxivats i conservats durant el temps legalment establert. Queda prohibit l'ús del WhatsApp d'ALEX PROS AUTOS, S.L. per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT:

ALEX PROS AUTOS, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ALEX PROS AUTOS, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ALEX PROS AUTOS, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Lleida.

AVÍS DE BANER ÚS DE COOKIES

ALEX PROS AUTOS, S.L. utilitza cookies pròpies (necessàries) i de tercers per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el trànsit que la poden combinar amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis. Més informació.

Vols més informació?

Tenim una gran llista de vehicles moderns i clàssics tant en categories seminovas com usades.